O kolokacji Cennik Usługi dodatkowe FAQ kolokacji
 O FIRMIE
 Internet dla domu
   Internet
   Telewizja
   Telefon
   Zasięg sieci
 OFERTA DLA BIZNESU
   Kolokacja
   Transmisja danych
   Tranzyt ruchu IP
   Łącza stałe
   Dla sieci osiedlowych
   Monitoring
   Serwery dedykowane
   Hosting
   Domeny
   Administracja Linux
   Usługi dodane
   Spawanie światłowodów
   Pomiary reflektometryczne
 AKTUALNOŚCI
 REFERENCJE
 GALERIA
 PRACA
 KONTAKT
 Polityka prywatności
 ams.pl

FAQ Słownik

Słownik pojęć związanych z kolokacją

ATS - Automatic Transfer Switch - urządzenie automatycznie uruchamiające generator prądotwórczy w przypadku zaniku zasilania z sieci miejskiej i przełączejący na niego zasilacze UPS.

backup - kopia zapasowa, zarchiwizowane dane poza sytemem, umożliwiające odtworzenie w przypadku awarii.

BGP - protokół pozwalający na sterowanie ruchem przez wiele niezależnych łącz i operatorów. Zapewnia uniezależnienie się sieci autonomicznej od pojedynczych operatorów. Dzięki niemu awarie pojedynczych łącz nie są odczuwalne dla klientów.

CIR - gwarantowana przepustowość łącza (nazwa wywodzi się z protokołu Frame Relay, aktualnie stosuje się ją także do innych protokołów i mediów) czyli prędkość przesyłania danych jaką można stale wykorzystywać.

centrum zapasowe - dodatkowa serwerowania, umieszczona w oddalonym od głównej serwerowni miejscu, połączona z nią łączem. Zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania danych w przypadku awarii głównej serwerowni.

download - prędkość pobierania danych z Internetu (aby klient mógł pobierać dane, serwer musi z taką prędkością do klienta dane wysyłać, czyli im większy download u klienta, tym powinien być wyższy upload serwera.

EIR - maksymalna przepustowość łącza jaką można wykorzystać np. w szczycie ruchu

komputer typu tower - komputer używany jako samodzielna jednostka, nie przeznaczony do montażu w szafach rackowych

OSPF - protokół routingu dynamicznego stosowany wewnątrz danego systemu autonomicznego umożliwiający uniezależnienie działania sieci od pojedynczej drogi.

PL-IX - największy węzeł wymiany ruchu pomiędzy operatorami wykorzystującymi BGP w Polsce

rozgłaszanie - każda sieć autonomiczna, która chce być widoczna w Internecie musi wysyłać informację o tym, którędy musi pójść ruch by trafić do tej sieci

SLA - gwarantowany czas działania serwera, podawany zazwyczaj w procentach ogólnego czasu (np. 99,99%)

szafa rackowa - jest to specjalna szafa do montażu serwerów, jej wysokość mierzona jest w jednostkach U, zazwyczaj szafa ma wysokość 42U (maksymalnie 47 U). W szafach umieszcza się specjalnie dedykowane do nich serwery, które przykręca się do szafy. Zapewnia ona optymalną wentylację oraz pozwala na wygodne podłączanie serwerów i innych urządzeń (np. monitorów, UPSów)

TP Net - sieć autonomiczna Telekomunikacji Polskiej, do której podłączeni są klienci TP. Ponieważ TPSA nie chce na zasadach wymiany peerować się z innymi, jest to stosunkowo drogi kierunek ruchu.

U - jednostka wysokości (ok. 4,445cm) serwerów przeznaczonych do montażu w szafach rackowych. Serwery mają zazwyczaj wysokość od 1U do 5U. Wyjątkiem są sewery typu Blade, gdzie skrzynia zajmuje w szafie 7 czy 9 U i mieści się w niej nawet 14 autonomicznych serwerów.

update/upgrade - aktualizacja oprogramowania, nowsza wersja

upload - prędkość wysyłania danych, w przypadku większości serwerów ten parametr jest istotniejszy niż download, gdyż serwery w większości coś wysyłają niż pobierają.

UPS - urządzenie służące do podtrzymania zasilania, pozwala na ciągłość pracy przy krótkich zanikach prądu, np. do 30 minut

wymiana ruchu - każda sieć autonomiczna, aby zdobyć dane z innej sieci musi się z nią wymienić danymi, co odbywa się przez węzły wymiany ruchu

VPN - wirtualny tunel, utworzony by ruch prywatny mógł iść pomiędzy klientami końcowymi