Jak obejść limit połączeń z jednego adresu IP ?

Bywa tak, że usługodawca limituje dostęp do jakiejś usługi per adres IP. Czyli np. można w ciągu minuty odpytać jakiś serwer o coś określoną liczbę razy z danego adresu IP. Przykładem jest tu dostęp do serwera WHOIS.

Mając więcej niż jeden adres IP można zrobić aby każde kolejne połączenie do serwera usługodawcy wychodziło z innym źródłowym adresem IP pakietu. Można tak zrobić od razu w aplikacji na serwerze lub NATując na routerze pakiety wychodzące z serwera do serwera docelowego.

Poniższe polecenie powoduje, że tylko jedno połączenie po kolei zostanie zaNATowane danym IP i maksymalnie 7 połączeń na minutę. Aby każde połączenie było NATowane innym IP tworzymy dla każdego IP kolejną regułkę. Dla ułatwienia poniższa pętla utworzy reguły dla 256 adresów - czyli klasy C. To nam utworzy plik rc.whois z następującą zawartością: Powyższą metodą możemy ułatwić sobie sprawdzanie domen poprzez WHOIS, obchodząc istniejący limit zapytań (1 co 8 sekund).
pozdrawiam Andrzej Szreter