Konfiguracja karty ISDN do pracy dwukanałowej w dialogu.

  • /etc/ppp/ioptions
  • /etc/ppp/pap-secrets
  • Skrypt ładujący moduły i inicjujący połączenie isdn-up pobierz
  • Skrypt rozłączający połączenie i wyładowujący moduły (isdn-down) pobierz
  • Skrypt testujący połączenie, wywoływany z cron'a co pewien czas testisdn pobierz
  • pozdrowienia Andrzej Szreter