Wykresy przedstawiają rozkład ruchu dla routera BGP korzystającego tylko z łącza do EPIX Katowice i Warszawa. Na polmix Warszawa jest jeden prepend, aby tędy szło mniej ruchu.

Interfejs ruchu z routera BGP z stronę routera NAT (10Gbps):

Katowice OpenPeering:

Warszawa OpenPeering:

Katowice Polmix:

Warszawa Polmix:

Katowice EP-Global:

Warszawa EP-Global:


pozdrawiam Andrzej Szreter
Konfiguracja BGP na Quagga